ТЕOДОРА ДИМОВА – Психолог

Кога при Психолог ?

1_1435243703

Когато страда тялото човек се обръща към лекар.Когато страда душата ни е необходим психолог.

Голяма част от физическите заболявания са се появили като резултат от нашите мисли преживявания и емоции.

Важно е да се подчертае, че психологът работи с психично здрави хора.За психично болните се грижи психиатърът.

Пояснявам, защото често съм чувала коментар:

„Защо ми е психолог не съм луд „или” Защо ми е психолог здрав съм”

. Професията „ПСИХОЛОГ“ във всички нейни разновидности поставя много високи изисквания към професионалната квалификация, професионалната етика и социалната отговорност на упражняващите я. Всички членове на Дружеството на психолозите вписани в Публичния регистър на психолозите в България приемат ежегодно с нарочна декларация да съблюдават в ежедневната си практика Кодекса за професионална етика на Дружеството на психолозите в България.

Независимо какъв е видът на психологическата помощ, която се оказва, всеки психолог трябва да спазва определени етични принципи, които осигуряват оптималност, положителност, добър краен резултат от помощта. Те се явяват качества на личността на психолога.

Много важен принцип е конфиденциалността. Конфиденциалност – изисква да се спазва правото на клиента да бъде запазена тайната му; доверителност в общуването; уважаване на личния живот и некоментиране на факти, които той не желае да коментира. .