ТЕOДОРА ДИМОВА – Психолог

Как помага ?

Prewedding-Photography-wawanherli

*Психотерапевтичен разговор

*Терапевтична интроспекция

*Кризисна интервенция

*Инсайт и катарзис

Моят метод е методът на позитивната психотерапия.В основата му лежи идеята за позитивното начало и за единство на психиката.Позитивната психотерапия гради своята концепция върху разбирането на непреживяното и за ролята му в човешкия живот.Методът работи не толкова със симптома, колкото с поставените на заден план здрави актуални способности.